Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR

Nota de informare a SC. RENANIA TRADE S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. RENANIA TRADE S.R.L. cu sediul in Targu-Mures, str. Budiului, nr. 68, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/822/1995, cod fiscal RO8006912, („RENANIA TRADE”),

in calitate de Operator

va informeaza in privinta politicii RENANIA TRADE de protectie a datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

Colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal mai jos mentionate pentru a putea opera eficient activitatea noastra si a va furniza cele mai bune experiente legate de produsele noastre. Puteti opta in legatura cu datele personale pe care le colectam in punctele noastre de lucru iar atunci cand vi se solicita cand accesati pagina noastra de site sa furnizati date cu caracter personal, puteti refuza cu mentiunea ca, in ceea ce priveste achizitionarea produselor noastre de pe Site-ul nostru este necesar a introduce datele solicitate pentru a va putea livra produsele achizitionate, respectiv pentru ca dvs. sa puteti utiliza aplicatia de plata pusa la dispozitie de catre banca in scop de efectuare plata. In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare pentru a achizitiona un produs de pe Site aveti optiunea de a cumpara produsul la unitatile noastre de vanzare a caror lista si locatii sunt mentionate aici: https://magazin.renania.ro/contact/

Colectam datele cu caracter personal pe care persoana vizata, este de acord a le furniza in unitatile noastre de vanzare mai sus mentionate, respectiv prin intermediul Site-ului nostru, potrivit paragrafului anterior din prezenta nota.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt date de identificare si respectiv de contact/corespondenta, dupa cum urmeaza:

Scopul principal pentru care prelucram datele dvs. personale este de a asigura ca intelegerile precontractuale si respectiv cele contractuale dintre noi si dvs. pot fi implementate in mod corespunzator, astfel incat relatia sa poata functiona in acord cu asteptarile fiecaruia dintre noi.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal in scop de marketing, pe baza consimtamantului dvs., consimtamant pe care il puteti retrage oricand, avand la dispozitie canale de comunicare pentru decizia dvs. in acest sens.

Totodata prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru ca RENANIA TRADE sa isi poata indeplini obligatiile legale, obligatii de raportare, de raportare de grup, obligatii de arhivare, obligatiile care ii revin in relatiile cu autoritatile, cele pentru paza si protectie a persoanelor si a bunurilor in locatiile proprii/punctele de vanzare, si respectiv pentru a-si putea apara si exercita drepturile proprii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cazul in care intentionam sa prelucram ulterior datele dvs. cu caracter personal intr-un alt scop decat cel mai sus mentionat ori anuntat dvs., va vom furniza informatii privind scopul suplimentar al prelucrarii si orice informatii relevante conform Regulamentului general privind protectia datelor si a celorlalte prevederi legale aplicabile in acest sens.

RENANIA TRADE prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice in baza urmatoarelor temeiuri, conform prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor:

Constituie categorii de destinatari persoanele fizice sau juridice sau organisme/autoritati carora le pot fi dezvaluite datele dumneavoastra personale.

RENANIA TRADE poate comunica datele dvs. personale in scopurile si pe baza temeiurilor indicate mai sus, catre urmatoarele categoriide destinatari:

La data prezentei, RENANIA TRADE are contractate servicii de specialitate online/in cloud pentru datele stocate electronic, pentru care RENANIA TRADE utilizeaza serviciile unui furnizor specializat cu sediul in Irlanda si ale intermediarului sau, cu sediul in Germania, pe baze contractuale, cu clauze exprese din perspectiva Regulamentului general privind protectia datelor, inclusiv cu indicarea prevederilor art.46 din regulamentul sus-mentionat.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopurile si temeiurile legale si vom stoca datele numai atat cat este necesar. Vom pastra informatiile dumneavoastra pentru perioada in care contul dvs. este activ, pentru a va oferi bunuri si servicii, pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale sau pentru oricare din scopurile mentionate mai sus.

RENANIA TRADE asigura si garanteaza persoanele vizate ca respecta deplina confidentialitate a datelor cu caracter personal care i-au fost comunicate, cu instituirea de masuri tehnice si de protectie in privinta acestora.

Stocam datele dumneavoastra cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a ne furniza produsele si a desfasura tranzactiile pe care le-ati solicitat sau in alte scopuri esentiale, precum respectarea obligatiilor legale, solutionarea eventualelor dispute si/sau implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesitati pot varia in functie de tipurile de date, diferite in contextul unor produselor diferite, perioadele efective de retentie pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retentie cuprind:

Persoana vizata are urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele sale personale:

(Pentru evitarea oricarui dubiu precizam ca nu luam decizii in privinta clientilor persoane fizice pe baza de prelucrare automata.)

Aveti posibilitatea de a va exercita drepturile cu privire la protectia datelor dvs. in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor fata de RENANIA TRADE prin comunicarea unei solicitari in scris pe adresa sediului RENANIA TRADE sau la nr. de fax 0265260906 ori prin e-mail la office@renania.ro.

 

Eventuale plangeri privind protectia datelor cu caracter personal vor putea fi adresate: